Podporte nás

Materské centrum Bambino môžete podporiť rôznymi spôsobmi, napríklad poukázaním 2% z Vašich odvedených daní, priamo poukázaním finančného príspevku vo forme daru na účet materského centra: SK8031000000004310064438, no taktiež aj vo forme sponzorských darov. Všetko využijeme na zveľadenie nášho materského centra. S čím konkrétne nám môžete pomôcť nájdete nižšie.

2% z odvedenej dane za rok 2023

Naše materské centrum môžete podporiť prostredníctvom poukázania 2% z Vašej odvedenej dane za rok 2023. Predvyplnené tlačivo s našimi údajmi si môžete stiahnuť po kliknutí na názov tohto príspevku.

Pomôžte nám s výmenou informačnej tabule

Materské centrum pôsobí od roku 2009 v priestoroch na Zimnej ul. v Poprade, ktoré sa pravidelne snažíme zveľaďovať a skrášľovať. Radi by sme v blízkej dobe vymenili informačnú tabuľu pri vstupe do centra. Pomôcť nám môžete finančným príspevkom vo forme daru na vyššie uvedený bankovný účet nášho centra. Ďakujeme!