Cvičenie pre dospelých – SM systém

  • Názov aktivity: SM systém so Simonou
  • Aktivitu vedie: Simona Cevarová (diplomovaná fyzioterapeutka)
  • Čas: každý pondelok 16.30 - 17.30 a každý štvrtok 08.00 - 09.00 (pozri kalendár)
  • Treba sa vopred prihlásiť: 0904 565 048
  • Vekové ohraničenie: pre dospelých bez obmedzenia veku

SM systém je súbor účinných cvikov pre Stabilizáciu a Mobilizáciu chrbtice. Nakoľko najčastejším pohybom, ktorému sa človek denne venuje, je chôdza, základná zostava cvikov SM-systému bola vyvinutá tak, aby každého človeka naučila správnemu koordinovanovanému pohybu v každodennej bežnej činnosti.