Cvičenie pre dospelých – SM systém

  • Názov aktivity: SM systém so Simonou
  • Aktivitu vedie: Iveta Nagyová
  • Čas: každý pondelok 18.00 - 19.00 a každý piatok 18.30 - 19.30 a 19.30 - 20.30 (pozri kalendár)
  • Treba sa vopred prihlásiť: 0911 561 798
  • Vekové ohraničenie: pre dospelých bez obmedzenia veku

SM systém je súbor účinných cvikov pre Stabilizáciu a Mobilizáciu chrbtice. Nakoľko najčastejším pohybom, ktorému sa človek denne venuje, je chôdza, základná zostava cvikov SM-systému bola vyvinutá tak, aby každého človeka naučila správnemu koordinovanovanému pohybu v každodennej bežnej činnosti.