Cvičenie pre dospelých – SM systém

SM systém je súbor účinných cvikov pre Stabilizáciu a Mobilizáciu chrbtice. Nakoľko najčastejším pohybom, ktorému sa človek denne venuje, je chôdza, základná zostava cvikov SM-systému bola vyvinutá tak, aby každého človeka naučila správnemu koordinovanovanému pohybu v každodennej bežnej činnosti.