O nás

MC Bambino nájdete na Zimnej ulici č. 1 v Poprade. Je otvorené pre všetkých rodičov, ktorí majú malé detičky. Funguje ako herňa, do ktorej sa môžete prísť pohrať kedykoľvek v otváracích hodinách. Taktiež funguje Montessori herňa, rôzne krúžky pre deti a tvorivé dielne. Organizujú sa tu rôzne prednášky či psychologické poradenstvo s psychológom a naše priestory môžete využiť aj na narodeninové oslavy.

Materské centrá sú mimovládne organizácie, prevažne občianske združenia, ktoré sú vytvárané na základe potrieb rodičov. Zakladajú ich prevažne matky na materskej a rodičovskej dovolenke. Názov „materské“ však u niekoho mohol evokovať názor, že sú to miesta iba pre matky. Začal sa teda používať aj názov „rodinné“, pretože tieto centrá sú skutočne pre celé rodiny. Sú to zariadenia a inštitúcie, ktoré umožňujú komunitný život rodín, otvorené bezpečné prostredie pre všetkých návštevníkov. Poskytujú relax, psychohygienu, možnosť vytvárania sociálnych sietí, osobného rozvoja dieťaťa aj rodiča.
 
Hlavným poslaním MC je pomôcť dieťaťu tým, že pomáhajú jeho rodičom.
 
Ďalším poslaním materských centier je realizácia prevencie rôznych negatívnych sociálnych javov, predchádzanie krízam v rodine, udržiavania zdravých rodinných vzťahov a vzťahov v miestnom spoločenstve. Motivujú spoločnosť pre rozvoj sociálneho potenciálu.
 
Materské centrá sú súčasťou tretieho sektora na Slovensku. Naša trhová ekonomika je založená na dvoch sektoroch, a to podnikateľskom a štátnom. Posledné desaťročia sa jej súčasťou stáva práve tretí sektor. Jeho názvy ako nezávislý, mimovládny hovoria o tom, že tento sektor nie je závislý na vláde. Hovorí sa mu tiež neziskový sektor, čo znamená, že jeho cieľom nie je zisk. Ak však dosiahne istý zisk, nie je určený pre zakladateľov ani členov organizácie.