Kontakt

Materské centrum BAMBINO

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach:

Fakturačné údaje

Materské centrum BAMBINO
Letná 3478/9, 058 01 Poprad
IČO: 36164178
DIČ: 2021517509

Právna forma podľa ŠÚ: 701 – Združenie
Vznik: 7.9.1998 (MV SR: VVS/1-900/9014350)
Štatutárny zástupca: Miriama Lukáčová
Bankové spojenie: SK8031000000004310064438