Míľa pre mamu

  • Názov aktivity: Míľa pre mamu
  • Aktivitu vedie: Miriama Lukáčová, Dominika Copušová
  • Čas: druhá májová sobota (pozri kalendár)
  • Treba sa vopred prihlásiť: nie (viac informácií na 0905 500 043, info@mcbambino.sk)
  • Vekové ohraničenie: pre všetkých bez ohraničenia veku

V jeden deň povýšiť materstvo na najvyššiu hodnotu v spoločnosti. Zábavné popoludnie pre malých i veľkých sa už tradične koná v sobotu v predvečer Dňa matiek. Podujatie organizuje Únia materských centier ako najväčšiu oslavu Dňa matiek na Slovensku. V Poprade organizuje v spolupráci s Mestom Poprad toto podujatie naše materské centrum.