Míľa pre mamu

V jeden deň povýšiť materstvo na najvyššiu hodnotu v spoločnosti. Zábavné popoludnie pre malých i veľkých sa už tradične koná v sobotu v predvečer Dňa matiek. Podujatie organizuje Únia materských centier ako najväčšiu oslavu Dňa matiek na Slovensku. V Poprade organizuje v spolupráci s Mestom Poprad toto podujatie naše materské centrum.