Predškolská príprava

  • Názov aktivity: Predškolská príprava
  • Aktivitu vedie: Miriama Lukáčová
  • Čas: nepravidelná aktivita, najbližšie otvárame v septembri (pozri kalendár)
  • Treba sa vopred prihlásiť: 0905 500 043
  • Vekové ohraničenie: deti predškolského veku

Príprava do školy je pre detičky, ktoré sa pripravujú na zápis do základnej školy. Upevníme si s nimi vedomosti o číslach, tvaroch, farbách a podobne. Pri tejto aktivite je využívaný montessori prístup k vzdelávaniu. Stretnutia prebiehajú od októbra do apríla, teda do času zápisov na základné školy.