Cvičenie pre deti Kráčame zdravo a hravo – BayaFit

  • Názov aktivity: Kráčame zdravo a hravo, BayaFit
  • Aktivitu vedie: Barbora Zahareková (certifikovaná inštruktorka)
  • Čas: každý utorok 15.30 - 16.15; každý štvrtok 16.30 - 17.30; každý štvrtok 17.45 - 18.45 (pozri kalendár)
  • Treba sa vopred prihlásiť: 0918 953 770
  • Vekové ohraničenie: utorok od 15.30 pre deti vo veku 3 - 5 rokov; štvrtok od 16.30 pre deti vo veku 6 - 9 rokov; štvrtok od 17.45 pre deti vo veku od 10 rokov

Cieľom cvičenia je zdravý vývoj  dieťaťa od jeho prvých pohybov a krokov. V dnešnej  dobe je dôležité umožniť deťom  hýbať sa, no  najmä hýbať sa prirodzene a fyziologicky správne. Keďže sa pri tomto cvičení dieťa  učí hrou, cvičenia sú vedené heslom: „Hravo a zdravo“. Hodiny sú zamerané napríklad na celkovú flexibilitu tela, správne dýchanie, či na celkové uvoľnenie a zrelaxovanie. Po dohode s inštruktorkou sa deti zúčastňujú cvičenia jedenkrát do týždňa.