Cvičenie detí so skoliózou

Toto cvičenie je určite vhodné aj pre Vás, ak máte doma zhrbené dieťa, alebo dieťa so skoliózou. Je tu možnosť aj stretnutia s rodičmi a zaučenia ich do správneho cvičenia ich detí. Cvičenie obsahuje ukážku cvičení a terapie. Pamätajme, že kým dieťa rastie môžeme jeho vývin ovplyvniť, naučiť ho správnym pohybovým vzorom a toto Vám naše cvičenie prinesie.