Cvičenie detí so skoliózou

  • Názov aktivity: Cvičenie detí so skoliózou
  • Aktivitu vedie: Simona Cevarová (diplomovaná fyzioterapeutka)
  • Čas: každý pondelok, 15:30 – 16:30 (pozri kalendár)
  • Treba sa vopred prihlásiť: 0904 565 048
  • Vekové ohraničenie: pre deti od 10 rokov

Toto cvičenie je určite vhodné aj pre Vás, ak máte doma zhrbené dieťa, alebo dieťa so skoliózou. Je tu možnosť aj stretnutia s rodičmi a zaučenia ich do správneho cvičenia ich detí. Cvičenie obsahuje ukážku cvičení a terapie. Pamätajme, že kým dieťa rastie môžeme jeho vývin ovplyvniť, naučiť ho správnym pohybovým vzorom a toto Vám naše cvičenie prinesie.