Cvičenie detí s mamičkami

  • Názov aktivity: Cvičenie detí s mamičkami
  • Aktivitu vedie: Ivana Hudáková (fyzioterapeutka)
  • Čas: každý pondelok, 09.00 - 10.00 (pozri kalendár)
  • Treba sa vopred prihlásiť: ivka.hudakova@gmail.com
  • Vekové ohraničenie: pre deti od 3 mesiacov do 3 rokov

Cvičenie je vhodné už pre trojmesačné bábätká, ktoré už samé držia hlavičku. Je veľmi vhodné pre správny vývin dieťatka. Podporuje správne držanie tela, predchádza tak vývinovým anomáliám. Forma cvičenia je hravá a pod odborným dozorom.