20. mája 2014

Životné prostredie - triedenie odpadu, prednáška pre deti

Ako triediť odpad a prečo ho triediť sme si porozprávali na krásnej prednáške s Jankou.